Fredsbevarende styrke satt inn i Tyskland i perioden 1947-1953.