Mauken og Blåtind er to store skytefelt i Indre Troms. Forsvaret ønsker å knytte disse sammen med en korridor for beltevogner og stridsvogner. Naturvernere og reindriftsnæringa er imot denne sammenslåingen, og mener denne vil forringe samenes næringsgrunnlag.