Norskspråklige nettsteder som omhandler døden og det å død. Aktuelle tema er blant annet selvmord og etterlatte.