Her finner du norskspråklige nettsted relatert til menneskers samfunnsliv i alle dets former, fra politikk og religion til seksualitet og døden. Her finner du også personlige websider - sider som handler om privatpersoner og deres familie, venner og interesser.
Engelskspråklige nettsted om norsk samfunnsliv og kultur hører hjemme i Regional/Europe/Norway/Society and Culture
Norskspråklige nettsteder som omhandler døden og det å død. Aktuelle tema er blant annet selvmord og etterlatte.
Her finnes norskspråklige nettsted som fokuserer på etniske grupper og spørsmål om etnisitet.
Her finnes norskspråklige sider om mennesker, fra folk flest til kjendiser.
Vennligst oppgi navn (etternavn, fornavn, kallenavn) i tittelen når du sender inn personlige nettsted. Vi foretrekker titler på formen Etternavn, Fornavn

Kategorien er kun for norskspråklige nettsted, Nettsted på andre språk kan meldes inn til tilsvarende kategori på språket det gjelder.

Dersom hjemmesiden er engelspråklig, men har spesiell tilknitning til Norge så kan det meldes inn til Regional: Europe: Norway: Society and Culture: Personal Homepages

Denne kategorien inneholder nettsted med tiknytning til- og informasjon om det norske forsvar.
Legg sidene under riktig kategori. Skal du sende inn et nettsted under mil.no kan det være lurt å se på fargen på sidene. Brunt = hæren, lyseblå = luftforsvaret osv. Private sider kan ligge under mimresider eller lignende, sider om sivil verneplikt under dertil hørende kategori. Felles tjenester for flere forsvarsgrener (utdanning, it-tjenester o.l.) blir fordelt til en passende kategori av redaktørene.
Mennesker med funksjonshemninger - hvordan de lever, lærer, arbeider, leker og reiser. Kategorien omfatter også relaterte nyheter, studier, informasjon og statisikk, så lenge det ikke eksisterer en annen kategori hvor dette hører hjemme.

Denne kategorien er primært om mennesker med funksjonshemninger.

Denne kategorien inneholder nettsider om og for homofile, lesbiske og bifile.

Jus

Her finnes norskspråklige nettsted om lov og rett, rettsvitenskap, lover og forskrifter, advokater og annen rettshjelp, og om den dømmende statsmakt.
I denne kategorien finner du nettsider som omhadler offentlige instanser, riksstyre og overnasjonale myndigheter generelt. Norske myndigheter er sortert i en egen underkategori.
Paranormale fenomen er fenomen som ikke lar seg forklare vitenskapelig.
Her finnes norskspråklige nettsted om forhold mellom enkeltpersoner, såvel vennskap som romaniske forhold.
Denne kategorien inneholder nettsteder om aktuelle og kontroversielle temaer - sosiale, politiske og samfunnsmessige.
Kategorien tilbyr norskspråklige ressurser om sivil verneplikt; herunder sivilarbeidstjeneste, sivilforsvar og totalnekting.
Her finner du norskspråklige nettsted om det som med andre ord kalles genealogi, ættegranskning og slektshistorie.
Denne kategorien inneholder kun norskspråklige nettsteder om heraldikk.
I denne kategorien inngår aviser og andre media som er produsert av og for studenter.
Norskspråklige nettsted om og for transseksuelle og transvestitter.