Ligger svært nært kategorien Samfunnsliv i World/Norsk. I denne kategorien finner du norskspråklige nettsteder som omfatter samfunnet i regionen: menneskene der, regionens historie og ressurser og institusjoner som tjener menneskene i regionen.
Legg nettstedet til i den kommunen eller fylket det hører naturlig til under. Om kommunen ikke er opprettet, så angi hvilken kommune nettstedet tilhører i beskrivelsen.