I denne kategorien finner du norskspråklige nettsted som i særlig grad omhandler forhold knyttet til Sør-Trøndelag.
Prøv å legge nettstedet til i den kommunen de hører naturlig til under. Om kommunen ikke er opprettet, så angi hvilken kommune siden tilhører i beskrivelsen.
I denne kategorien finner du norskspråklige nettsteder med lokal helseinformasjon og andre stedspesifikke medisinske ressurser.
Sider relatert til lokalnyheter for fylket - aviser, magasiner og lignende.
I denne kategorien finner du norskspråklige nettsteder med ressurser for de som reiser til, fra og i regionen.
Trondheimsrelaterte websider, alle norskspråklige.
Nye sider skal registreres under "Utdanning" eller "Grunnskoler" i den kommunen (fylket hvis kommunen ikke er opprettet) de hører hjemme - ikke her. Du kan gjerne også registrere siden under:
World: Norsk: Referanse: Utdanning: Grunnskoler.