I denne kategorien finner du norskspråklige nettsteder med kart, fotografier, webkamera, satelittbilder ... rett og slett en hvilken som helst visuell representasjon av området.
Legg nettstedet til i den kommunen eller fylket det hører naturlig til under. Om kommunen ikke er opprettet, så angi hvilken kommune nettstedet tilhører i beskrivelsen.