Norskspråklige nettsted som er av lokal interesse eller relatert til et begrenset geografisk område.
Det blir ikke lagt til lenker direkte i denne kategorien, vennligst meld inn lenker til de relevante underkategoriene.
Prøv å legge nettstedet til i den kommunen de hører naturlig til under. Om kommunen ikke er opprettet, så angi hvilken kommune siden tilhører i beskrivelsen.
Inkluderer Canada og USA.
Oseania omfatter Australia og øyene i Stillehavet.
Sør-Amerika omfatter Amerika sør for Panama.