I denne kategorien finner du nettsted med norskspråklig informasjon om universiteter og høgskoler. Hver av de fire norske universitetene har fått sin egen underkategori. Høgskoler er delt i tre forskjellige kategorier: Vitenskapelige høgskoler, Statlige høgskoler og Private høgskoler.
Vennligst ikke legg informasjon om private høgskoler eller vitenskapelige høgskoler i denne kategorien.
I denne kategorien finnes private høgskoler som har godkjent eksamensrett fra Utdannings- og forskningsdepartementet.
I denne kategorien finnes informasjon om norske statlige høgskoler. Dette er det som tidligere het regionale høgskoler.
Vennligst ikke legg informasjon om private høgskoler eller vitenskapelige høgskoler i denne kategorien.
De vitenskapelige høgskolene i Norge er definert som de følgende:
  • Arkitekthøgskolen i Oslo
  • Norges handelshøgskole
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges landbrukshøgskole
  • Norges musikkhøgskole
  • Norges veterinærhøgskole
  • Kunsthøgskolen i Bergen
  • Kunsthøgskolen i Oslo
I denne kategorien inneholder bare norske nettsted. Kun institutter, avdelinger og sentre underlagt de vitenskapelige høgskolene skal registreres i denne kategorien.