Her finner du offisielle nettsteder for grunnskoler - det vil si barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler - sortert per kommune (når mulig).
Vennligst registrer siden/skolen under den kommunen som den hører hjemme i (hvis mulig) - det vil si i
World: Norsk: Regionalt: Norge: Fylke : Kommune : Utdanning : Grunnskoler
Et eksempel for Askvoll ungdomsskole i Sogn og Fjordane:
World: Norsk: Regionalt: Europa: Norge: Sogn og Fjordane: Askvoll: Utdanning: Grunnskoler