Kategorien omhandler sivile og militære museum, samlinger, fartøy og utstillinger med hovedvekt på informasjon om forsvaret, militærvesenet, totalforsvaret og lignende.
Marinemuseer, museumsfartøy med militær fortid eller stadig tjenestegjørende fartøy.