Kun til Nasjonalbiblioteket og underavdelinger av NB.
Skal kun brukes til Nasjonalbiblioteket, NBs avdelinger og tjenester.