Søkesider der kataloger og bestandopplysninger er tilgjengelig for søking.
For bibliotekkataloger. Ett enkelt biblioteks katalog legges vanligvis ikke inn her, kun større samlinger av kataloger baser.