Faglige foreninger, organisasjoner og interessegrupper. Ikke fagforeninger.
Faglige foreninger, organisasjoner og interessegrupper innen områdene bibliotek-, arkiv- og informasjonsvirksomhet.
Faglige foreninger, organisasjoner og interessegrupper. Ikke fagforeninger.
Søkesider der kataloger og bestandopplysninger er tilgjengelig for søking.
For bibliotekkataloger. Ett enkelt biblioteks katalog legges vanligvis ikke inn her, kun større samlinger av kataloger baser.
Portaler og nettjenester
Portaler og nettjenester
For fag- og forskningsbibliotek
For fag- og forskningsbibliotek
Fagforeninger for biblioteksansatte
Fagforeninger for biblioteksansatte
Offentlige folkebibliotek i Norge.
Kun til offentlige folkebibliotek i Norge.
Hvert norsk fylke har et fylkesbibliotek. Det eies og drives av fylkeskommunen og samarbeider med et av de større kommunale folkebiblioteka i fylket. Fylkesbibliotekene utgjør det norske biblioteksystemets regionale nivå
I denne kategorien skal bare fylkesbibliotekene i Norge meldes inn
Bibliotek i tilknytning til museum
Bibliotek i tilknytning til museum
Kun til Nasjonalbiblioteket og underavdelinger av NB.
Skal kun brukes til Nasjonalbiblioteket, NBs avdelinger og tjenester.
Bibliotek tilknyttet barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
Kun for bibliotek tilknyttet barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
Bibliotek med spesialistsamlinger. Bibliotek som retter seg mot spesielle brukergrupper.
Bibliotek med spesialistsamlinger.