Institusjoner som oppbevarer arkivalier og formidler disse til forskning, refranse og annet innsyn.
Organisasjoner for arkiv og arkivarer.
Utdanning innen arkivkunnskap og dokumenthåndtering.