Oppslagsverk og søkbare databaser med ulike typer informasjon.
Kataloger som i hovedsak inneholder URLer til informasjon på verdensveven (dvs nettkataloger) skal ikke føres opp i denne kategorien. Vennligst meld nettkataloger og -søketjenester til World: Norsk: Data: Internett: Søk
Institusjoner som oppbevarer arkivalier og formidler disse til forskning, refranse og annet innsyn.
Faglige foreninger, organisasjoner og interessegrupper. Ikke fagforeninger.
Databaser, søkemotorer og andre ressurser relatert til kart.
I denne kategorien finner du kataloger, oversikter eller lister over ressurser. Dette omfatter f.eks. telefonkataloger, og bransje- eller bedriftskataloger, men ikke kataloger som bare dekker en enkelt bedrift eller organisasjon.
Kataloger som i hovedsak inneholder URLer til informasjon på verdensveven (dvs nettkataloger) skal ikke føres opp i denne kategorien. Vennligst meld nettkataloger og -søketjenester til World: Norsk: Data: Internett: Søk
Her listes opp norsk-norske nettordbøker og nettordlister, for oversettelse mellom norsk og andre språk, se kategorien "språk" øverst til venstre på siden.
Her finner du nettsted for ulike typer utdanningsinstitusjoner som grunnskoler, videregående skoler, høgskoler, vitenskapelige høgskoler, universitet og forskjellige privatskoler og kurssentra.
Vennligst merk at det bare er norskspråklige nettsted som hører hjemme i denne kategorien, men utdanningsinstitusjonene behøver ikke nødvendigvis å ligge i Norge.