Norskspråklige nettsteder for magasiner, tidsskrifter og blader som blir utgitt på nettet og/eller trykt. (Kategorien omfatter ikke aviser og bøker.)