E-handel er kortformen for «elektronisk handel» og tilsvarer det engelske begrepet e-commerce. Begrepet dekker alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. I kategorien «e-handel» finner du både informasjonssider om fagområdet e-handel, og programvarehus, konsulent- og rådgivningsvirksomheter som leverer tjenester relatert til e-handel.
Nettbutikker skal ikke registreres i denne kategorien, de hører hjemme i Top: World: Norsk: Handel. Virksomheter som hovedsakelig tilbyr design og utvikling av nettsted finnes i kategorien Top: World: Norsk: Data: Internett: Kommersielle tjenester: Webdesign og -utvikling.