Dette er en kategori for nettsteder relatert til økonomi og næringsliv i Norge.

Nettbutikker - nettsteder som gir kunder mulighet til å bestille varer og tjenester over nettet - skal sendes til World/Norsk/Handel

Nettbutikker skal ikke registreres i denne kategorien, de hører hjemme i Top: World: Norsk: Handel. Virksomheter som hovedsakelig tilbyr design og utvikling av nettsted finnes i kategorien Top: World: Norsk: Data: Internett: Kommersielle tjenester: Webdesign og -utvikling.
Denne kategorien inneholder norskspråklige nettsteder som omhandler jobbformidling, herunder tilbud om jobb og søk etter jobb.
Her samles nettsteder som har med bygge og annleggsvirksomhet å gjøre. Det kan være entrepenører som tar seg av tomter og veger og håndverkere som driver vedlikehold av ferdigstilte konstruksjoner som industribygg og privatboliger.

Norskspråklige nettsteder for og om produkter og tjenster som selges TIL detaljhandelen.

Omfatter informasjon, detaljhandelsleverandører, ressurser og produsenter av utstyr for detaljhandelen.

E-handel er kortformen for «elektronisk handel» og tilsvarer det engelske begrepet e-commerce. Begrepet dekker alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. I kategorien «e-handel» finner du både informasjonssider om fagområdet e-handel, og programvarehus, konsulent- og rådgivningsvirksomheter som leverer tjenester relatert til e-handel.
Nettbutikker skal ikke registreres i denne kategorien, de hører hjemme i Top: World: Norsk: Handel. Virksomheter som hovedsakelig tilbyr design og utvikling av nettsted finnes i kategorien Top: World: Norsk: Data: Internett: Kommersielle tjenester: Webdesign og -utvikling.
Her finnes norskspråklige nettsted som har med utvikling, kjøp, salg og leie av fast eiendom, bygninger og lokaler.
Nettsted som kun forhandler bøker hører hjemme i denne kategorien.
Denne kategorien er for nettsteder som hovedsaklig tilbyr eller handler om tjenester for bedrifter og/eller organiasajoner.
Norskspråklige nettsteder for bedrifter som selger produkter og tjenester til den profesjonelle helsetjenesten.
Hotell og Restauranter er bredt definert til å inkludere næringsdrivende som tilbyr overnatting og/eller forpleining, samt de som tilbyr varer og tjenester til denne bransjen. Enkeltstående barer, hotell og lignende skal oppføres i World: Norsk: Regionalt, mens regionale, landsdekkende eller internasjonale kjeder kan oppføres i denne kategorien.
Norskspråklige nettsteder som omhandler investering.
Her finner du næringsvirksomheter som leverer tjenester og produkter innen kultur og underholdsningsbransjen. Dette omfatter produksjon, utstyrsleverandører og -utleie, distribusjon, booking og markedsføring.
Her finnes norskspråklige nettsted som fokuserer på forretningsmuligheter. Dette omfatter såvel ideer for å etablere egen virksomhet og oppfinnelser som forskjellige muligheter for å arbeide hjemmefra og delta i nettverkssalg eller MLM-organisasjoner.
Individuelle representanter for pyramidesalg eller "Multi-Level Marketing" listes ikke i Open Directory Project lenger. Innsendte lenker til slike nettsteder blir slettet.
Følgende skal ikke oppføres i denne kategorien:
Norskspråklige nettsted om regnskap, revisjon og skatterådgiving.
Her finner du nettsted med nyttig informasjon for næringslivet og næringsdrivende. Nettstedene skal ikke hovedsakelig fokusere på salg av bestemte produkter eller tjenester, eller fokusere på markedsføring av enkelte virksomheter.