Programmer og TV-serier.
Programmer for barn og unge.
Programmer som setter søkelyset på ulike ting i samfunnet.
Program med fokus på kunst og kultur som musikk, scenekunst, litteratur og lignende.
Fjernsynskjøkkenet, Edle dråper og lignende.
Programmer der nyheter og aktuelle saker spiller en viktig faktor.
Programmer med fokus på religion, tro og livssyn.
Dekker program som Hotell Cæsar, Familiesagaen De syv søstre, Sunset Beach og lignende.
Konkurranser, "Gameshows" og kunnskapstevlinger.
Serier som ofte dokumenterer en gruppe mennesker i konstruerte situasjoner.