Her finner du nettsted på norsk om teater, danseteater, performance og nysirkus. Du finner også informasjon om teaterhus, teatergrupper og skuespillere. Teaterproduksjoner og teaterorganisasjoner har fått egne underkategorier.
I denne kategorien kan du sende inn du nettsted med informasjon om om teater, danseteater, performance, nysirkus, teaterhus, teatergrupper og skuespillere. Nettsted som omhandler lajv hører hjemme under World/Norsk/Spill/Rollespill.
Her finner du bransje-, fag- og interesseorganisasjoner for enkeltindivider og grupper innenfor teater og nærliggende områder.
Her finner du enkeltoppsetninger av drama eller musikaler.
Hvis ikke premieredatoen for produksjonen kommer fram av websiden som refereres er det ønskelig om denne blir oppgitt når URLen blir foreslått.