Organisasjoner, foreninger, lag og sammenslutninger for musikere, tilhengere og rettighetsinnehavere.