Denne kategori er dedikert til nettsider som innholder informasjon om litteratur for barn og unge. Sider som driver med handel/salg hører ikke hjemme i denne kategori.