Utdanning og kurs innen alternativ behandling og selvutvikling i Norge.