Fagorganisasjoner innen alternativ behandling i Norge.