Klær beregnet på barn.
Til denne kategori sendes kun norskspråklige nettsteder som omhandler barneklær.