Denne kategorien inneholder sider relatert til speiding - organisasjoner, turer, leirer, genrell informasjon og så videre.
Sider relatert til Norges speiderforbund skal sendes til:
World: Norsk: Ferie og fritid: Speiderbevegelsen: Norges speiderforbund .
Denne kategorien inneholder sider relaterte til Norges speiderforbund - kretser, grupper, turer, leirer osv