I levende historie ønsker deltagerne å gjenskape en del av historien, ved å skaffe seg klesdrakt, utstyr og kunnskap om levevis før i tida. Foreninger som driver med levende historie tar gjerne utgangspunkt i en bestemt periode og en bestemt samfunnsgruppe, ofte en militær avdeling. Man forsøker ikke nødvendigvis å gjenskape de faktiske historiske hendelser. Deltagerne kan opptre for publikum, og er noen ganger også med på levende rollespill, se beskrivelsen for World/Norsk/Spill/Rollespill.
Denne kategorien er for fritidsaktiviteten levende historie (på engelsk også kjent som "re-enactment"). Nettsteder om historie generelt listes under World/Norsk/Samfunnsliv/Historie, og nettsteder om museer under World/Norsk/Referanse/Museer. Engelskspråklige nettsteder om levende historie hører hjemme under Recreation/Living History/.