Denne kategorien inneholder sider relatert til hobbier, husdyr. fritidssysler, ferie, reiser, og mat og drikke.
Bilforhandlere og andre nettsted som omhandler kjøp og salg av biler, deler og bilrekvisita hører ikke hjemme her, men i kategorien World/Norsk/Handel/Biler Nettsted for bilprodusenter, bilverksted og annen næringsrelatert virksomhet hører hjemme i World/Norsk/Næringsliv/Bransjer Nettsted som omhandler motorsport hører hjemme i World/Norsk/Sport/Motorsport
Norskspråklige nettsteder som omhandler amatørradio.
Norskspråklige nettsteder for audio (Hi-Fi) interessrte.
Hert finnes norskspråklige nettsted som i hovedsak handler om båtsport.
Her finner du nettsted som fokuserer på biler som hobby, og bruk av biler til fritid og fornøyelse.
Bilforhandlere og andre nettsted som omhandler kjøp og salg av biler, deler og bilrekvisita hører ikke hjemme her, men i kategorien /World/Norsk/Næringsliv/Bilbransjen/ Nettsted som omhandler motorsport hører hjemme i World/Norsk/Sport/Motorsport
Her finnes norskspråklige nettsted som i hovedsak handler om aviatikk.
Her finner du norske nettsteder som handler om alle slags husdyr og kjæledyr, og hvordan de skal stelles og holder seg friske.

Norskspråklige nettsteder som handler om dyr''s mentale, emosjonelle og/eller fysiske helse.

Titler og beskrivelser skrives på norsk. Sider på andre språk plasseres under det aktuelle språket under World.

I levende historie ønsker deltagerne å gjenskape en del av historien, ved å skaffe seg klesdrakt, utstyr og kunnskap om levevis før i tida. Foreninger som driver med levende historie tar gjerne utgangspunkt i en bestemt periode og en bestemt samfunnsgruppe, ofte en militær avdeling. Man forsøker ikke nødvendigvis å gjenskape de faktiske historiske hendelser. Deltagerne kan opptre for publikum, og er noen ganger også med på levende rollespill, se beskrivelsen for World/Norsk/Spill/Rollespill.
Denne kategorien er for fritidsaktiviteten levende historie (på engelsk også kjent som "re-enactment"). Nettsteder om historie generelt listes under World/Norsk/Samfunnsliv/Historie, og nettsteder om museer under World/Norsk/Referanse/Museer. Engelskspråklige nettsteder om levende historie hører hjemme under Recreation/Living History/.
Her finnes norskspråklige sider med informasjon om mat og drikke.
Hvis nettstedet ditt først og fremst inneholder oppskrifter, hører det til under World/Norsk/Hjem_og_familie/Matlaging
Her finner du nettsted som fokuserer på motorsykler som hobby, og bruk av motorsykler til fritid og fornøyelse.
Nettsted for motorsykkelforhandlere og andre som driver kjøp og salg av sykler, deler og rekvisita hører hjemme i kategorien World/Norsk/Handel/Motorsykler
Her finner du norskspråklige nettsted som handler om alle sider ved reiser: Reisebyråer, flyselskap, tips og annet.
Reisebyråer og turoperatører blir ikke plassert i denne kategorien.
Denne kategorien inneholder sider relatert til speiding - organisasjoner, turer, leirer, genrell informasjon og så videre.
Sider relatert til Norges speiderforbund skal sendes til:
World: Norsk: Ferie og fritid: Speiderbevegelsen: Norges speiderforbund .