Kategorien er relatert til UNIX; herunder Solaris, BSD, og Sunos.
Nettsted med informasjon som hovedsakelig relaterer seg til Linux hører hjemme i World/Norsk/Data/Programvare/Operativsystem/Linux