I denne kategorien finner du norskspråklige nettsted om alle slags operativsystem som er laget til forskjellige datamaskiner.
Nettsted med informasjon Unix generalt hører hjemme i World/Norsk/Data/Programvare/Operativsystem/Unix
Kategorien er myntet på nettsted med informasjon om Beos.
Norskspråklige nettsted med informasjon om alle versjoner av Linux, bruk av linux og programvare som særlig forholder seg til Linux.
Nettsted med informasjon Unix generalt hører hjemme i World/Norsk/Data/Programvare/Operativsystem/Unix
Kategorien omhandler operativsystemer fra Microsoft; Windows, MsDOS m.m.
Kategorien er relatert til UNIX; herunder Solaris, BSD, og Sunos.
Nettsted med informasjon som hovedsakelig relaterer seg til Linux hører hjemme i World/Norsk/Data/Programvare/Operativsystem/Linux