Skal inneholde nettsteder hvor det blir presentert verktøy/programvare for publisering av dokumenter på internett.
Nettstedet og verktøyet må være norskspråklig. Verktøyet må kunne gi redaktøren av en nettside mulighet til å flytte dokumenter, endre menyer, legget til bilder og filer samt gjøre forandringer på design. Det må være lett å finne frem til hva som leveres av innholdsstyring på nettsiden. Innholdsstyring/publiseringsløsningen bør også være hovedsaken.