Her finner du nettsted som omtaler programvare, både kommersielle produkter og fritt tilgjengelig programvare. Nettstedene må enten omhandle norskspråklig programvare, eller ha god informasjon om programvaren på norsk.
Nettstedet og verktøyet må være norskspråklig. Verktøyet må kunne gi redaktøren av en nettside mulighet til å flytte dokumenter, endre menyer, legget til bilder og filer samt gjøre forandringer på design. Det må være lett å finne frem til hva som leveres av innholdsstyring på nettsiden. Innholdsstyring/publiseringsløsningen bør også være hovedsaken.
Noark er en kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning. Katalgoen inneholder programvare som er utformet etter denne standarden og godkjent av riksarkivaren.
I denne kategorien finner du norskspråklige nettsted om alle slags operativsystem som er laget til forskjellige datamaskiner.
Nettsted med informasjon Unix generalt hører hjemme i World/Norsk/Data/Programvare/Operativsystem/Unix

TeX

Norsk språklige nettsteder som omhandler tekstbehandlingssystem TeX og makropakker som LaTeX og ConTeXt.