Med programmering siktes det til utvikling av programvare for datamaskiner. Denne kategorien er laget for norskspråklige nettsted med ressurser for programmering i alle slags språk, fra COBOL til assemblerkode.
Denne kategorien er for nettsted med ressurser _om_ programmering. Bedrifter og lignende som tilbyr tjenester innen programmering kan sende lenken til World/Norsk/Data/Bedrifter/