Kategorien omhandler maskin- og programvare lansert av Apple Computers. Apple brukergrupper og lignende organisasjoner er også velkommen.
Jeg tenkte det ville være veldig nyttig for folk å ha en underkategori for programvare for Mac operativsystemet i Apple-mappen.
Norskspråklig programvare for Mac OS. Fra Apple og andre utviklere.
Jeg tenkte det ville være veldig nyttig for folk å ha en underkategori for programvare for Mac operativsystemet i Apple-mappen.