For nettsteder om nettvett for barn og ungdom, råd til foreldre om barnas Internettbruk, og potensielle farer og problemer. Inkluderer også informasjon om filtre (som kan begrense hva slags nettsteder brukeren får adgang til) og annen relevant teknologi.