Oversikt over ulike typer protokoller og tjenester på internett.