Norskspråklige nettsteder som handler om Internettet, forskjellige tjenster på Internettet, verdensveven (WWW) og Internettets historie.
Denne kategorien er såpass generell at den gradvis vil bli nedbygget og erstattes med en samling lenker til mer spesialiserte underkategorier.
En Internett aksessleverandør tilbyr aksess til Internettet, enten ved fast linje, over kabel, radiosamband eller oppringt over vanlig telefonlinje.
Norskspråklige nettsteder med domene relatert informasjon og nyheter, samt bedrifter som tilbyr domeneregistrering og andre DNS tjenester.

Bedrifter som også tilbyr hosting/webhotell listes under Webhotell.

Oversikt over norske tilbydere av epost-kontoer.
Her kan du finne norsk informasjon om historien til Intenettet og utbredelsen av Internettet i Norge.
Her finnes norskspråklige nettsted som tilbyr eller omtaler alle slags kommersielle tjenester rundt Internettet og populære anvendelser på Internettet. Tjenstene omfatter båda tradisjonelle tjenester og nettbaserte tjenester hvor det kreves betaling for bruk.
Denne kategorien er såpass generell at den gradvis vil bli nedbygget og erstattes med en samling lenker til mer spesialiserte underkategorier.
Verdensveven er det norske ordet for World Wide Web (WWW). Denne kategorien samler en del forskjellige kategorier av nettsteder som er smale eller særegne for verdensveven.
Denne delen av ODP er bare for norskspråklige nettsteder. Dersom webloggen din er på engelsk bør du gå til Computers/Internet/On_the_Web/Weblogs/, se hvor den passer best inn der, og foreslå den der i stedet.

mer informasjon (kun redaktører)

Her finner du norske pratetjenester (chat), både web-baserte og IRC. Du kan også finne nettsted med informasjon om pratetjenester.
Oversikt over ulike typer protokoller og tjenester på internett.
For nettsteder om nettvett for barn og ungdom, råd til foreldre om barnas Internettbruk, og potensielle farer og problemer. Inkluderer også informasjon om filtre (som kan begrense hva slags nettsteder brukeren får adgang til) og annen relevant teknologi.
Norsksprøklige søketjenester og nettkataloger.
Engelskspråklige nettsted for tilsvarende virksomheter med norsk tilknytning finnes i kategorien Regional/Europe/Norway/Business_and_Economy/Computers/Web_Design