Her finner du norskspråklige nettsted relatert til datamaskiner, programvare og Internettet.
Ettersom datamaskiner og mikroprosessorer opptrer i nesten alle sammenhenger i samfunnet er denne kategorien viet datateknologi og -teori spesielt. Undersøk derfor om et nettsted passer bedre inn under en av de andre hovedkategoriene før du foreslår nettstedet i kategorien data.
Kategorien er tilegnet nettsted som omhandler åpen kildekode, eller programvare som tilbys som åpen kildekode.
Kategorien er tilegnet nettsted med informasjon om forskjellige formater for overføring av data.
Norskspråklige nettsteder som handler om Internettet, forskjellige tjenster på Internettet, verdensveven (WWW) og Internettets historie.
Denne kategorien er såpass generell at den gradvis vil bli nedbygget og erstattes med en samling lenker til mer spesialiserte underkategorier.
Norske selskaper som tilbyr produkter og/eller tjenester innen informasjonsteknologi og data
Nettstedene må være på norsk (ved flere språk skal norsk url listes) og representere et registrert selskap med mer enn en ansatt. Nettstedene/innsender skal ha en valid email adresse som referer til selskapsnavn (hotmail og andre generiske mailadresser aksepteres ikke).
Plattform er et begrep som betegner maskinvare og programvare som er designet for å virke sammen, eller systemer som selges som en helhet. Et eksempel er Apples datamaskin Mac og operativsystemet MacOS.
Med programmering siktes det til utvikling av programvare for datamaskiner. Denne kategorien er laget for norskspråklige nettsted med ressurser for programmering i alle slags språk, fra COBOL til assemblerkode.
Denne kategorien er for nettsted med ressurser _om_ programmering. Bedrifter og lignende som tilbyr tjenester innen programmering kan sende lenken til World/Norsk/Data/Bedrifter/
Her finner du nettsted som omtaler programvare, både kommersielle produkter og fritt tilgjengelig programvare. Nettstedene må enten omhandle norskspråklig programvare, eller ha god informasjon om programvaren på norsk.
Denne kategorien inneholder nettsteder med nyttig datarelatert informasjon, programvare som kan lastes ned eller nyttige tjenester som kan brukes på websidene. Slike nettsteder kalles ressurser.
Her finnes norskspråklige nettsted om datasikkerhet.
Norsk språklige nettsteder med informasjon om Usenet/News.