Bedrijven die dranken maken, distribueren en verhandelen.

Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

Bedrijven die de voedings- en genotmiddelen verkopen aan consumenten worden meestal niet hier vermeld.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen/Eten_en_Drinken/Dranken/.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.
Groothandelsbedrijven die (voornamelijk) dranken leveren.
Bedrijven die zich bezig houden met de im- en export van dranken.