Bedrijven die sportartikelen maken, distribueren of verhandelen.
Deze categorie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor bedrijven die deze producten verkopen aan de consumenten.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen van goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen/Sport.
  • Sites die zich primair richten op het verstrekken van productinformatie aan consumenten worden vermeld in Huis en Tuin: Consumenteninformatie.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.