In Partnership with AOL Search
 
Deze categorie is alleen voor sites in het Nederlands.

Sites in de engelse taal kunnen afhankelijk van het land aangemeld worden in: België of Nederland.

Sites die niet over het zoeken, aanbieden of bemiddelen van banen gaan maar over werken in het algemeen kunnen in World/Nederlands/Maatschappij/Werk/ aangemeld worden.

Pagina''s met individuele vacatures van bedrijven worden niet opgenomen. De complete site van het bedrijf kan aangemeld worden in de categorie waarbinnen dit bedrijf het beste past. Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.

Over het zoeken, aanbieden of bemiddelen van banen.

Algemene sites dienen in "Loopbaan" aangemeld te worden.

Sites voor bepaalde doelgroepen (studenten, ouderen, gehandicapten, allochtonen) moeten in de daarvoor bestemde categorie geplaatst worden.

Sites voor een bepaald vakgebied / bedrijfstak moeten in de daarvoor bestemde categorie geplaatst worden.

Sites waar online naar vacatures gezocht kan worden of waar CV's geplaatst kunnen worden dienen in "Databanken" aangemeld te worden.

Uitzendbureaus en Werving & Selectiebureaus (voor zover ze niet voor een specifieke doelgroep of vakgebied bestemd zijn) zijn te vinden in hun eigen categoriën.

Deze categorie bevat sites waarop diensten of producten op het gebied van beveiliging aangeboden worden aan personen of bedrijven.

Sites met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek op het gebied van biotechnologie worden vermeld onder Wetenschap/Biologie/.

Bedrijven betrokken bij het gebruik van celweefsel of moleculaire processen met als doel de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en voedingsmiddelen.

Tevens worden sites opgenomen die diensten of goederen aan of informatie over deze bedrijfstak leveren.

Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Deze categorie bevat sites van bedrijven zich bezig houden met het ontwerpen en bouwen van allerlei soorten gebouwen en infrastructurele werken (wegen, kanalen, e.d.). Ook aanpassen, repareren, onderhouden, afwerken en slopen van deze bouwwerken valt hieronder.

Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

Alleen Nederlandstalige sites (en meertalige sites met Nederlands) worden hier opgenomen. Voor Engelstalige sites graag de juiste Engelstalige categorie opzoeken. Toeleveranciers van grondstoffen en halffabrikaten voor de kunststofindustrie graag aanmelden in de onderliggende categorie: Grondstoffen en Halffabrikaten
Producenten van scheikundige verbindingen en toeleveranciers die zich uitsluitend richten op de chemische industrie.
Deze categorie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor bedrijven die deze producten verkopen aan de consumenten.
 • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen van goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
 • Sites die zich primair richten op het verstrekken van productinformatie aan consumenten worden vermeld in Huis en Tuin: Consumenteninformatie.
 • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.
Deze categorie bevat sites van bedrijven die producten bedoeld voor gebruik door consumenten maken, distribueren en verhandelen.
Computer-/automatiseringscursusssen en managementtraingen worden niet hier opgenomen, maar in World: Nederlands: Computers: Educatie resp. World: Nederlands: Zakelijk: Management: Cursussen en Opleidingen. Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.
Gerichte opleidingen voor management en medewerkers van bedrijven.
Het winnen van grondstoffen uit de bodem.

Detailhandelsbedrijven worden niet hier opgenomen, maar in de categorie World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats (of bij meerdere vestigingen de provincie of het land).

Bedrijven die producten of informatie leveren aan detailhandelsbedrijven. Bedrijven die zich richten op de consument horen slechts zelden in deze categorie thuis.
Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.
Het bieden van diensten aan andere bedrijven.
Deze categorie is alleen bedoeld voor sites over E-commerce en bedrijven die gespecialiseerd zijn in dienstverlening rond E-commerce. Sites van niet-gespecialiseerde dienstverleners zoals webontwerpbureaus en toepassingen van E-commerce zoals webwinkels worden hier niet opgenomen.
Electronic commerce.

Het verrichten van transacties via internet, meestal met inbegrip van de mogelijkheid van elektronisch betalen.

Bedrijven die de producten verkopen of diensten leveren aan consumenten worden meestal niet hier vermeld.
 • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
 • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.
Deze categorie bevat sites van bedrijven die elektronische en elektrische onderdelen en apparatuur alsmede materialen, gereedschappen, onderdelen en apparatuur waarmee deze gemaakt worden fabriceren, distribueren en verhandelen.

Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

Bedrijven die elektronische of elektrische consumptiegoederen (zoals radio's, tv's, wasmachines, lampen e.d.) produceren, distribueren of verhandelen worden in een van de categorieën binnen Zakelijk: Consumentenproducten vermeld.

Sites die informatie over afval en afvalverwerking geven aan consumenten worden vermeld in de categorie Maatschappij/Milieu/Grondstoffen_en_Afval.
De categorie Energie en Milieu behandelt twee verschillende, maar steeds vaker onderling afhankelijke, sectoren.

De volgende bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd

 • Bedrijven betrokken bij het opwekken van energie.
 • Bedrijven werkzaam op het gebied van exploratie, rafinage, opslag, distributie en verkoop van olie en gas.
 • Leveranciers van electriciteit, water en gas.
 • Bedrijven die alternatieve energiebronnen ontwikkelen.
 • Bedrijven die zich richten op het leveren van diensten en producten in relatie tot milieu bescherming en veiligheid, zoals afvalbeheer en recycling.
   Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstakken of die informatie verstrekken over de bedrijfstakken.
Alleen bedrijven die aan andere bedrijven leveren worden opgenomen. Bedrijven die aan consumenten leveren worden onder Webwinkelen (indien er online gekocht kan worden) of Regionaal (in de vestigingsplaats van de winkel) opgenomen.
Ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Ondersteuning op het gebied van schoonmaken, archivering, reproductie, beveiliging, toegangscontrole, telecommunicatie, receptiebemanning, wagenparkbeheer en dergelijke.
Individuele incassobureaus worden opgenomen in de subcategorie Incassobureaus onder het land waar ze gevestigd zijn. In deze (moeder)categorie worden o.a. opgenomen: organisaties, informatieve sites en dienstverleners aan incassobureaus.

Gerechtsdeurwaarders worden niet hier, maar in de categorie Maatschappij: Recht: Rechtshulp: Deurwaarders: Kantoren

Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (ziekenhuzien, artsen e.d.) worden vermeld onder Gezondheid/.

Bedrijven die via een online winkel gezondheidsproducten verkopen aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen/Gezondheid_en_Uiterlijk/.

Binnen deze categorie worden bedrijven en organisaties vermeld die producten of diensten leveren aan bedrijven werkzaam in de professionele gezondheidszorg, inclusief de diergeneeskunde.
Bedrijven die werkzaam zijn als groothandel in een bepaalde bedrijfstak worden bij die bedrijftak vermeld. Indien uw bedrijfstak niet vermeld staat dan kunt u uw site hier aanmelden.

Bedrijven die groothandelsfuncties verzorgen over landsgrenzen heen worden vermeld in Zakelijk: Internationale Handel: Import en Export

De Groothandel categorie bestaat uit bedrijven die producten en goederen kopen van producenten en fabrikanten en deze goederen, meestal zonder aanpassingen en in bulk, leveren aan detailhandel en andere bedrijven.
Sites van horeca-bedrijven die zich op de consumentenmarkt richten en reisondernemers worden hier NIET opgenomen en u wordt dringend verzocht uw sites dus ook niet hier aan te melden. Restaurants en cafés worden uitsluitend opgenomen in de vestigingsplaats onder World: Nederlands: Regionaal. Voor hotels en reisondernemingen zie World: Nederlands: Recreatie: Reizen.
Sites voor de branches horeca (hotels-restaurants-cafés) en toerisme, uiteenlopend van brancheverenigingen tot gespecialiseerde toeleveranciers.
Als u producten maakt die vrijwel uitsluitend voor een specifieke bedrijfstak van belang zijn, meld uw site dan aan bij die bedrijfstak.
Nederlandstalige sites van industriële bedrijven - bedrijven die producten vervaardigen - en toeleveranciers aan deze bedrijven.
Sites die betrekking hebben op een specifieke bedrijfstak worden bij die bedrijfstak geplaatst.
Een organisatie van horeca-ondernemers wordt bijvoorbeeld geplaatst in Zakelijk: Horeca en Toerisme: Organisaties.
Sites met algemene informatie voor mensen werkzaam is zakelijke organisaties.
Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.
Deze categorie is bedoeld voor bedrijven die zaken doen over landsgrenzen heen. Sites met informatie over internationale handel worden hier ook vermeld.
Deze categorie is bedoeld voor websites die informatie bevatten over klantenservice of bedrijven die diensten op het vlak van klantenservice aanbieden. Bedrijven welke zich richten op telefonische contact diensten (callcenters) kunt u aanmelden in: World: Nederlands: Zakelijk: Telecommunicatie: Callcenters
 • Meld sites, gericht op het tentoonstellen van fotografisch werk aan in World/Nederlands/Kunst/Fotografie/Fotografen/
 • Meld sites van fotojournalisten aan in World/Nederlands/Nieuws_en_Media/Journalistiek/Journalisten/Fotojournalisten/
 • Websites worden alfabetisch gerangschikt, zonder voorvoegsels, fotografen op achternaam.
 • Alleen Nederlandstalige sites worden hier gepubliceerd.
 • Meld Engelstalige sites aan in in de regionale categorieën voor ''Belgium'' of ''Netherlands''
 • meer informatie (alleen voor redacteuren)

  Bedrijven in de kunst- en muzieksector en amusement voor de zakelijke markt.
  • Subdomeinen (of deeplinks) van linkpagina''s zijn niet geschikt voor opname in de index. De algemene site wordt doorgaans vermeld in World/Nederlands/Computers/Internet/Zoeken/Indexen/Linkpagina''s.
  Akkerbouw - Het telen van planten en dieren, inclusief alle hiervoor benodigde hulpmiddelen.
  Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.
  Deze categorie is voor sites die de verschillende managementaspecten rondom bedrijfsvoering behandelen. Ook sites van bedrijven die diensten aanbieden op dit gebied worden hier vermeld.
  Binnen de Midden- en Kleinbedrijf categorieën worden alleen sites opgenomen die diensten leveren aan het MKB/KMO als geheel. Indien uw bedrijf werkzaam is binnen een specifiek vakgebied dan zal uw site vermeld worden binnen dat vakgebied. Om de verwerking van de aanmelding niet onnodig te vertragen verzoeken wij u dan ook om de site reeds binnen dat vakgebied aan te melden. Zie hiervoor het overzicht onder World/Nederlands/Zakelijk.

  MKB-bedrijven/KMO''s zelf worden hier niet vermeld, tenzij zij diensten of goederen leveren aan andere MKB-bedrijven/KMO''s.

  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen van goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal (de richtlijn hierbij is dat dit gebeurt in de vestigingsplaats van uw bedrijf).

  Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites waarvan duidelijk aangegeven is dat ze niet in deze categorie opgenomen worden. Als u toch zo''n site hier aanmeld dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.

  Het midden- en kleinbedrijf bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen tot maximaal ca. 250 medewerkers.
  Binnen deze categorie worden bedrijven en organisaties vermeld die producten of diensten leveren aan dergelijke bedrijven.
  Informatieve sites over milieu en veiligheid in het bedrijfsleven en sites van bedrijven en branche-organisaties op dit terrein.
  Er worden nog alleen sites vermeld van bedrijven die MLM mogelijkheden bieden. Websites van onafhankelijke verkopers (independent representatives) worden niet meer vermeld.
  Nieuwe mogelijkheden en kansen voor ondernemers.
  Indien de site niet specifiek gaat over personeelsmanagement, zoek dan een meer algemene categorie.

  Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.

  Informatieve sites en gespecialiseerde bureaus in personeelsbeleid ofwel human resources management.
  Er worden geen sites in deze categorie vermeld. U kunt uw site aanmelden in een van de landen (de richtlijn hierbij is dat dit gebeurt in de vestigingsplaats van uw bedrijf) of in een van de categorieën per bedrijfstak.
  Binnen Zakelijk zijn de sites gegroepeerd per industrietak. Wilt u liever per land op zoek naar een bedrijf dan kan dit via deze links naar de verschillende landen.

  Landen die hier niet vermeld staan hebben te weinig Nederlandstalige sites om een aparte categorie voor bedrijven te hebben. Deze landen kunt u vinden via deze link: World/Nederlands/Regionaal/

  Publiceren: het uitbrengen van gedrukte, opgenomen of anderszins gereproduceerde verslagen van kennis in welk medium dan ook, voor publieke verkoop of verspreiding.

  Van oorsprong had publiceren alleen betrekking op papieren werken maar in de moderne tijd kunnen publicaties op zowel analoge als digitale media gedaan worden.

  De categorie omvat een aantal; verschillende, maar nauw met elkaar verbonden industrieën.

  Uitgeverijen: Bedrijven betrokken bij het publiceren en distribueren van kranten, tijdschriften en boeken, maar ook van hun electronische varianten.

  Drukkerijen: Bedrijven betrokken bij het proces van vervaaardigen en distribueren van geprinte producten, zowel op papier als textiel. Hieronder vallen ook bedrijven die ondersteunenende activiteiten, zoals bookbinden, uitvoeren.

  Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstakken of die informatie verstrekken over de bedrijfstakken.

  Er worden hier veel aanmeldingen gedaan van sites die in een specifiekere categorie thuis horen. Als u toch zo''n site hier aanmeldt dan dient u rekening te houden met grote vertragingen, denk hierbij aan enkele jaren, in de verwerking van uw aanmelding.
  Marktanalyse, het opstellen van plannen voor de vergroting of behoud van de afzet.
  In deze categorie worden sites opgenomen die aspecten van de maatschappelijke betrokkenheid van het zakendoen behandelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de sociale, economische of milieu impact van het zakendoen. Maar ook de ethische en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven valt hieronder.
  Deze categorie bevat sites van bedrijven die adviesdiensten verlenen op het gebied van telecommunicatie.
  Communicatie over grote afstand met de elektronische middelen.
  Bedrijven die de textiele producten verkopen aan consumenten worden meestal niet hier vermeld.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.
  Deze categorie bevat sites van bedrijven die textiele, en aanverwante, producten maken, distribueren en verhandelen.

  Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

  Bedrijven werkzaam in de kledingindustrie worden vermeld in Zakelijk: Consumentenproducten: Kleding.

  Geef alleen producten of diensten op ten dienste van de logistieke sector. Verhuur, verkoop, reparatie en onderhoud.
  Informatieve sites over logistiek en transport, transportbedrijven en alle toeleveranciers voor de transportsector.
  Beheerders van bestaande portefeuilles of objecten.
  Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
  Bedrijven die de voedings- en genotmiddelen verkopen aan consumenten worden meestal niet hier vermeld.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.
  Deze categorie bevat sites van bedrijven die voedingsmiddelen en aanverwante artikelen zoals drank en tabak maken, distribueren en verhandelen.

  Tevens worden sites vermeld die diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

  Deze categorie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor bedrijven die deze producten verkopen aan de consumenten.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen van goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
  • Sites die zich primair richten op het verstrekken van informatie met betrekking tot het recreatief gebruik van deze vervoermiddelen worden vermeld in de categorie Recreatie.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.

  meer informatie (alleen voor redacteuren)

  Deze categorie bevat sites van bedrijven die voertuigen maken, distribueren en verhandelen.

  Vervoermiddelen die specifiek door bedrijven in de Transport en Logistiek branche gebruikt worden (vrachtwagens, treinen, bussen e.d.) worden vermeld in de categorie Zakelijk: Transport_en_Logistiek.

  Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
  Laatste wijziging: dinsdag 21 oktober 2014 13:03:22 uur EDT - bewerken