In deze categorie worden sites opgenomen die gericht zijn op wetenschappelijk onderwijs in het algemeen.
  • Sites over onderwijs in één bepaald wetenschapsgebied dienen te worden aangemeld in de categorie van het betreffende wetenschapsgebied.
  • Sites met lesmateriaal voor scholieren of de basisschool kunnen worden aangemeld in Onderwijs > Lesmateriaal.