Wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de menselijke communicatie. Belangrijke vakgebieden zijn organisationele communicatie, intercultere communicatie en massacommunicatie.