Alleen algemene sites van faculteiten geesteswetenschappen of letteren.