Energie uit bronnen die niet opraken zoals wind, zon, geothermisch, waterkracht, en biomassa.
Meldt voor deze categorie alleen sites aan die voornamelijk een informatieve en voorlichtende bedoeling hebben.