Deze categorie bevat informatie op het gebied van energie, bijv. over bronnen, techieken en onderzoek.
Sites over energiebesparing en duurzame energie kunnen worden aangemeld in Maatschappij/Milieu/Energie/.
Energie uit bronnen die niet opraken zoals wind, zon, geothermisch, waterkracht, en biomassa.
Meldt voor deze categorie alleen sites aan die voornamelijk een informatieve en voorlichtende bedoeling hebben.
Informatie over het proces van kernfusie en de ontwikkelingen op dat gebied.