De indeling van het plantenrijk zoals hier gebruikt is gebaseerd op de 23ste editie van het standaardwerk "Heukels' Flora van Nederland" welke weer gebruik maakt van het APG II systeem voor indeling van de bedektzadigen. Voor referentiedoeleinden zijn in enkele gevallen alias-links aangebracht volgens de naamgeving uit het Cronquistsysteem.
-
De Bedektzadigen zijn de belangrijkste en omvangrijkste groep landplanten. Ze worden gekenmerkt door bloemen en doordat ze zich voortplanten door middel van zaden in vruchten. Het zijn alle planten die bloemen laten zien, hoe onopvallend ook (zoals bij de grassen en de loofbomen).

bron: Wikipedia

De verdere indeling gebeurd op basis van het APG II systeem zoals gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group en gebruikt in "Heukels' Flora van Nederland".

Mossen zijn primitieve sporeplanten welke zowel in natte als droge milieus voorkomen.

De verdere indeling is gebaseerd op de standaardlijst zoals deze opgesteld is door de taxonomiecommissie van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG).
Deze deelt de mossen in 3 hoofdgroep in: Bladmossen (Bryophyta), Levermossen (Marchantiophyta) en Hauwmossen (Anthocerotophyta).

In Nederland komen ongeveer 125 soorten Levermossen, 2 soorten Hauwmossen en 380 soorten bladmossen voor. Het totaal aantal soorten mossen in de wereld wordt geschat op 24.000 soorten (Levermossen 9000, Hauwmossen 100 en Bladmossen 15.000 soorten).

-
De coniferen (wetenschappelijke naam Coniferae of Coniferales) zijn met ruim zeshonderd soorten de meest soortenrijke groep van naaktzadigen (Gymnospermae).
Palmvarens (Cycadales) zijn een oude groep van naaktzadigen die worden gekarakteriseerd door een grote kroon van samengestelde bladeren en een stevige stam. Het zijn groenblijvende, tweehuizige planten met grote, geveerde bladeren. Ze worden soms verward met palmen en varens, maar zijn aan beiden niet verwant.
De Ginkgoales zijn een aparte orde, behorend tot de naaktzadigen, die gedurende het mesozoïcum (248 tot 65 mln. jaar geleden) van grote betekenis was, maar thans op één soort na is uitgestorven.
Een orde van naaktzadigen welke bestaat uit drie families: Ephedraceae, Gnetaceae en Welwitschiaceae.
De orde van de Lycopodiales bestaat uit de wolfsklauwfamilie (Lycopodiaceae), waarvan vijf soorten in Nederland voorkomen.