In Partnership with AOL Search
 
Sites met betrekking tot biotechnologisch onderzoek.
Cryobiologie is de studie van effecten van extreem lage temperaturen op biologische systemen, varierend van hele dieren en planten tot organen en individuele cellen. Tevens worden hier bedrijven opgenomen die zich met onderzoek en opslag van bevroren weefsel voor transplantie en ander gebruik bezig houden.
Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).

bron: Wikipedia

Bevat links naar faculteiten en opleidingen Biologie in Nederland en België.

Deze categorie is voor websites over specifieke soorten organismen of taxonomische groepen. De structuur is gebaseerd op de taxonomie zoals in gebruik binnen de biologie, waarbij de top-level subcategoriën gevormd worden door de vijf Rijken (Animalia, Fungi, Monera, Plantae, Protista) aangevuld met de Virusen.

Enige taxonomische categoriën zijn bewust weggelaten:

  • wegens onduidelijkheden binnen het vakgebied
  • ter vereenvoudiging van de navigatie
  • ter vereenvoudiging van de editor aktiviteiten

Websites over en voor het onderwijs in de biologie. Van basisonderwijs tot universiteit.
Bekende personen die van belang geweest zijn voor de biologische wetenschap.
Dierkunde
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Laatste wijziging: woensdag 16 maart 2016 0:36:37 uur EDT - bewerken