In Partnership with AOL Search
 
Sites over paranormale verschijnselen worden alleen in deze categorie opgenomen als ze:
  • informatie geven over de geschiedkundige achtergrond van het onderwerp
  • informatie geven over de wetenschappelijke stand van zaken van het onderwerp
  • informatie geven over onderzoek naar paranormale verschijnselen
Andere sites over paranormale verschijnselen dienen te worden aangemeld in Maatschappij/Paranormaal/.
Kennisgebieden die niet algemeen als wetenschappelijk erkend worden.
Voor sites van bedrijven die bemiddelen voor banen bij wetenschappelijke instellingen of die zelf dit soort banen aanbieden.
Tot de exacte wetenschappen worden gerekend: aardwetenschappen, biologie, milieukunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, techniek en wiskunde.
Natuurwetenschappen, wiskunde en technische wetenschappen.
Meld de site van een faculteit niet in deze categorie aan maar in de categorie van het betreffende wetenschapsgebied.
Bevat een overzicht van de universitaire faculteiten in Nederland en België per wetenschapsgebied.
Hier is plaats voor sites over geesteswetenschappelijke onderwerpen die niet passen in de categorie Faculteiten, Taal en Linguïstiek, Filosofie, Geschiedenis, Vrouwenstudies of Theologie. Bijvoorbeeld over de letteren in het algemeen, interdisciplinair onderzoek of hulpwetenschappen.
Geesteswetenschappen bestuderen de verschillende uitingsvormen en voortbrengselen van de menselijke geest, vaak met methoden die afwijken van de exacte en de sociale wetenschappen.
Indexen en linkpagina's over wetenschap
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor producten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Sites van industriële leveranciers dienen te worden aangemeld in Industriële Goederen en Diensten.

Leveranciers van instrumenten en materialen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Tevens ouderhoud en service.
Sites die informatie geven over wetenschappelijke colleges en/of lezingen voor een breed publiek.
Tot de maatschappijwetenschappen worden gerekend: antropologie, archeologie, communicatiekunde, economie, geografie, pedagogiek, politicologie, psychologie, rechten, en sociologie.
Wetenschappen die zich bezighouden met de bestudering van de mens en de menselijke samenleving.
Informatie en nieuws op allerlei wetenschappelijk gebied (niet beperkt tot een specifieke discipline).
  • Sites over onderwijs in één bepaald wetenschapsgebied dienen te worden aangemeld in de categorie van het betreffende wetenschapsgebied.
  • Sites met lesmateriaal voor scholieren of de basisschool kunnen worden aangemeld in Onderwijs > Lesmateriaal.
In deze categorie worden sites opgenomen die gericht zijn op wetenschappelijk onderwijs in het algemeen.
Homepages van wetenschappers.
Meld hier alleen sites aan over software die overwegend is bedoeld voor wetenschappelijke gebruikers. U wordt verzocht sites die gericht zijn op een bredere doelgroep aan te melden in (de juiste saubcategorie onder) Computers/Software.
Sites over wetenschappelijke software in het algemeen. Specifieke software voor één vakgebied wordt onder het desbetreffende vakgebied opgenomen.
  • Tijdschriften die gaan over één bepaald onderwerp dienen te worden aangemeld in de subcategorie van deze discipline.
  • Tijdschriften die gaan over het studentenleven dienen te worden aangemeld in Maatschappij/Mensen/Studenten.
Tijdschriften die gaan over de wetenschap in het algemeen of over meerdere wetenschapsgebieden.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Laatste wijziging: vrijdag 25 juni 2010 9:37:30 uur EDT - bewerken